Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker

Er is bloed in uw ontlasting gevonden

Als er bloed in uw ontlasting is gevonden hoeft dit niet meteen te wijzen op darmkanker.

Soms zijn de oorzaak (goedaardige) poliepen. Poliepen kunnen wel een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. In een groot aantal gevallen zal er niets aan de hand zijn. 

  

Bloed in de ontlasting kan verschillende oorzaken hebben:

  1. Het bloed kan veroorzaakt worden door darmpoliepen. Poliepen kunnen wel een voorstadium van darmkanker zijn.
    Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen.
  2. Het bloed kan veroorzaakt worden door darmkanker

 

Een darmonderzoek (coloscopie) in St Jansdal

Om te weten wat er speelt is een darmonderzoek nodig. Een coloscopie is nodig om te bekijken wat de oorzaak is van het bloed in de ontlasting. Wanneer de MDL-arts bij het inwendige kijkonderzoek wel darmkanker heeft geconstateerd, zal hij /zij dat dezelfde dag met u bespreken. Tijdens dit gesprek zal hij uitleggen waar het gezwel zich bevindt en welke vervolgonderzoeken nodig zijn. Meer informatie over een darmonderzoek.

 

Vervolgonderzoek in Ziekenhuis St Jansdal

Vervolgonderzoeken zijn bedoeld om zicht te krijgen op het stadium waarin de darmkanker zich bevindt. Na aanvullend bloedonderzoek / röntgenonderzoek (bijvoorbeeld (CT/MRI/longfoto) zal een uitspraak gedaan kunnen worden of de darmkanker zich alleen in de darm bevindt of dat er vooral sprake is darmkankercellen buiten de darm, bijvoorbeeld in de vorm van uitzaaiingen in de lever of de longen. 
 

 

 

Wilt u voor een darmonderzoek overstappen naar het Centrum voor darmonderzoek van Ziekenhuis St Jansdal?

Heeft u meegedaan aan het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker en heeft u in een ander ziekenhuis de diagnose darmkanker gekregen, maar wilt voor behandeling liever naar Ziekenhuis St Jansdal? Bijvoorbeeld omdat dat dichter bij huis is?  Dan vindt u hier meer informatie over onze darmkankerbehandelingen