Centrum voor darmonderzoek St Jansdal

Heeft u een oproep voor het  bevolkingsonderzoek naar darmkanker ontvangen? Op deze website van het Centrum voor Darmonderzoek van Ziekenhuis St Jansdal vindt u alle informatie. St Jansdal is gekwalificeerd voor het uitvoeren van darmonderzoeken, die voortkomen uit deze landelijke screening. 

Het bevolkingsonderzoek darmkanker
Dikke darm onderzoek